Monthly Archives: April 2015

Có nên dán màn hình cho smartphone?

Có nên dán màn hình cho smartphone? Với hầu hết quý khách ĐT thì việc miếng dán cường lực gần như đã trở thành việc đầu tiên mà họ làm sau khi mua điện thoại. Do nhu cầu về tấm dán màn hình của quý khách hiện nay khá cao cho nên trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại …

Read More »

Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động chuyển chế độ rung/chuông theo giờ Bạn muốn điện thoại BlackBerry 10 tự động đặt thành chế độ rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và đổi thành chế độ chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Chỉ với ứng dụng miễn phí Profile Manager, …

Read More »