Breaking News
Home » Công nghệ » Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Bạn muốn điện thoại BlackBerry 10 tự động đặt thành chế độ rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và đổi thành chế độ chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Chỉ với ứng dụng miễn phí Profile Manager, bạn có thể thực hiện ước nguyện đó một cách dễ dàng.

Tiện ích này có thể giúp bạn cài đặt thời điểm để máy tự động đổi profile âm thanh, ví dụ mình cài là 11 giờ đêm chuyển thành rung, tới 5 giờ sáng hôm sau thì thay thế qua chuông, lặp lại từ thứ 2 đến thứ 6. Bên cạnh đó bạn còn có thể lập trình tự động tắt mở Bluetooth, chặn cuộc gọi, đổi hình nền màn hình chính hoặc màn hình khóa.
Profile Manager chẳng những cho phép máy thay đổi profile theo giờ giấc mà còn hỗ trợ hết các chức năng nói trên khi bạn bỏ máy vào hoặc rút máy ra khỏi holster (bao có cảm biến riêng cho các điện thoại BlackBerry).