Breaking News
Home » Công nghệ » Nhờ cách gì để “cứu” iPhone, iPad bị lock iCloud ở tại TP.HCM

Nhờ cách gì để “cứu” iPhone, iPad bị lock iCloud ở tại TP.HCM

Nhờ cách gì để “cứu” iPhone, iPad bị lock iCloud ở tại TP.HCM

Nhờ cách gì để bẻ khóa iPhone, iPad bị khóa iCloud
Nguồn coi tại: mo khoa icloud ipad tai dau
iOS trên iPhone được sáng chế đơn giản để trở thành tuyệt vời, có thể đáp ứng các yêu cầu của quý khách 1 cách lẹ nhất. Tuy nhiên, với một vài mẹo sử dụng, bạn còn có khả năng tăng tốc cho trải nghiệm iOS của mình cho tốc độ tốt hơn nữa.

Nhờ cách gì để "cứu" iPhone, iPad bị lock iCloud ở tại TP.HCM

Nhờ cách gì để “cứu” iPhone, iPad bị lock iCloud ở tại TP.HCM

Tua nhanh đến đoạn bạn cần
Nhấn 2 lần liên tiếp vào nút giữa của tai nghe và giữ nó đến đoạn bài hát bạn thích thì thả ra, bài hát sẽ tự động tua nhanh theo ý bạn đến nơi cần.
Nhấn ba lần liên tục vào nút giữa và giữ đến đoạn bạn cần để tua ngược lại bài hát vừa nghe.
Bỏ qua cuộc gọi đến
Khi chuông smartphone rộ lên khi có cuộc gọi tới thay vì bạn sẽ nhấn nút nguồn để chối từ thì dưới đây bạn nhấn giữ nút giữa trong 2s những khi bạn nghe tiết “pip” chối từ cuộc gọi đến ngay tức khắc.
Nhận cuộc gọi nhanh chóng
Bạn đang thưởng thức âm nhạc thì có cuộc gọi tới, bạn nhấn nút giữa một lần để bắt máy hoặc đang nghe cuộc gọi này chuyển sang cuộc gọi khác cũng nhấn một lần nút giữa và bắt đầu cuộc gọi.